Thursday, April 17, 2008

MEGHBALIKA


Meghabalikara aj amar sange
chalo jai sabai eksathe,
aj kichhu onya katha bolo
roj sei eki jibon darshon
jiboner nana ghat protighat
chalo chhere beroi
chokhe pori maya anjon.
hridoyer atole duub di.
moner jato kalima ghuchie
tule ani mukta jato.
mone mone anek dur
meghabalika hoe chhute jai,
sei jekhane kebol megher dal,
sei jekhane bristi hoteneiko mana,
chhere beroi srinkhol ar bandhan jato moner.
Aj kichhu onya katha bolo.

1 comment: